Kas võim moonutab ajataju?

Teemat vahendas napis sõnastuses E24. Viidatakse uuringule, mis “väidab, et võimukad inimesed tunnevad, et neil on aega üle sellepärast, et neil on tugev kontroll paljude oma elu eri aspektide üle. See kontrollitunne kandub üle ka ajatajusse. Sama kinnitas ka 2010. aasta uuring, mille järgi alahindavad võimukad inimesed sageli seda, kui vähe aega neil on ülesande täitmiseks.” Isiklikult ja kogemustele tuginedes kaldun seisukohta toetama kuid eriti meeldis üks artikli alla jäetud kommentaaridest kuigi pean viimast lauset pärast sidekriipsu üleliigseks (või ei saa sellest aru). Salvestan selle endale tulevikuks siinsamas Nahkanuia ajaveebis.

Mõisahärra kurtnud ühele kohalikule popsile, et päevad on liiga lühikesed. Kui päevad oleks pikemad, jõuaks teotöölised ju palju rohkem tööd ära teha. Pops tõmbas rahulikult mahvi piipu ja lubas ehitada masina, mis päeva pikemaks venitab.

Pops võttis suure ja raske veskikivi, pani sellele vända külge ja seadis ta nii, et seda oli võimalik vändast ringi ajada. Seejärel selgitas ta mõisahärrale, et kui see isiklikult seda agregaati varahommikust hilisõhtuni ringi ajab, siis venibki päev pikemaks.

Mõisahärral oli asjaliku masina üle ääretult hea meel. Järgmisel päeval oli ta juba kuke laulu ajal positsioonil ja hakkas päeva venitama. Väntas ja väntas, raske oli ja võhm hakkas otsa saama. Mõtles, et on nii kaua juba väntand, et aeg oleks lõunapausi teha. Vaatas uuri pealt aega – polnud veel tundi aegagi väntand. Väntas siis hädavaevu varalõunani ära, läks tuppa ja oli endaga ülimalt rahul – talupojad jõudsid selle nädalaga kindlasti palju tööd ära teha!”

Leave a Reply