Põdrad Nahkanuial

Nähes kolme põtra majesteetlikult üle välja Nahkanuia poole sammumas, valdas mind korraks samasugune tunne nagu see võis olla Põhja-Ameerika põlisrahvastel, kui nende jahimaadele saabusid tagasi tuhandepealised piisonikarjad. Metsloomades või metsloomadel lihtsalt on selline omadus panna järele vaatama, ahhetama või siis imestama, teadmata isegi, mille üle täpselt. Kogu seda protsessiooni jälgis oma positsioonilt teraselt ka ustav majavalvur Kloontruuper, olles valmis vajadusel koheselt vahele astuma, kaitsma, taga ajama, haukuma.

Leave a Reply