Kiri Vardjalt

Hiljuti sain pakkumise osta kolm Koeruga seotud fotot. Olles need oma elektroonilises kirjakastis üle vaadanud, kinnitasin koheselt ostusoovi. Eriti hea meel oli mul ühe Koeru vaate üle, mis ajaliselt jääb 20. sajandi esimesse kümnendisse. Hiljem, foto tagakülje lähemal uurimisel, minu rõõm kahekordistus, sest avastasin, et see on saadetud Vardjalt! Postkaart kannab kuupäeva 01.02.1909 ning selle on saatnud keegi H.Wend. Sorisin oma vanades postitustes ja leidsin sealt otsitava lõigu. Nimelt kirjutas Tõnis Avarmaa oma mälestustes järgmist (rasvane tekst minu valikul):

2002. aastal  käis Vardjat vaatamas Laeva nimeline vanem mees, kes ütles end olevat Vende’de pojapoeg. Tema ütluste järgi olnud 19. saj. lõpus veski omanikuks Lutsud. 19. saj. lõpus ja 20. saj. algul pidas veskit Vende Juhan (arvatavasti Lutsude järeltulija või sugulane), kes müüs 1920.a. paiku veski Ehrenbuchile. Samal ajal pidas Vende Koerus kõrtsi. Vende Juhan on maetud Koeru kalmistule.

Nimepilt on küll erinev aga selle mälestuse põhjal on võimalik tuletada minul oleva kirja kirjutaja seos nimetatud Vende Juhaniga. Ilmselt saab Vendede kohta lisainformatsiooni otsimine minu esimeseks ülesandeks sügisel kui tulevad esimesed pikad pimedad õhtud. Siin on foto ja selle tagakülg:

Koeru vaade ca 1906

Koeru vaade ca 1906

Kaart on saadetud härra A.Sarapile Iisakus läbi … mis koha? Tekst on omamoodi:

Suur tänu Teile kirja naelutamast! Sõit oli wäga lõbus, iseäranis Isakust Jõhwini. Kudas jääga on, kas wastlas wõib jooksma tulla? Terwitades: H.Wend. Wardjal 1.II.09.

Tegelikult olen päris põnevil ja täis teotahet uurida Vardja vesiveski varasema ajaloo kohta. Ehk satub midagi huvitavat kätte.

***

Vaatasin huvi pärast SAAGAst järgi, nii 1871-1890 kui ka 1891-1910 personaalraamatutes on Löwenwolde ehk Liigvalla all Wende Juhan (1843-1920) nimetatud. Tal oli palju lapsi, kes kõik on sündinud erinevates kohtades, viidates, et tegemist oli liikuva inimesega: pojad Kaarel (s. 1965) ja Johannes (s. 1869) Tammikul, Aleksander Arukülas 1877, Julie Wilhelmine (s. 1880), Christine (s. 1882) ja Helene Marianne (s. 1887)  Ervital. Jääb hetkel arusaamatuks, kuidas said Liigvallas arvel oleva Juhani lapsed sündida Ervital. Teiselt jällegi, kui see oli nii, mis on ju väga tõenäoline, võis Juhan jõuda Ervita mõisa Vardja vesiveskisse 1877 ja 1879 vahemikus, sest 1879 sündis talle Ervital veel üks laps, kes suri samal aastal. Pole ka teada, kellelt Ehrenbuschid Vardja veski ostsid. Kas mõisalt või oli veski selleks ajaks Wende poolt välja ostetud? Ülaloleva kirja järgi oli veski veel aastal 1909 Wende’de käes.

Kindlust, et tegemist on samade Wende’dega, annab seegi, et nii Juhani kui tema tütre Julie Wilhelmine viimane märgitud elukoht on Iisaku. Julie kolis sinna juba 1897, Juhani kohta on teada, et veel 1906 laekus tema kirikumaks Koeru. Kas kirja saatjaks võis olla Helene Marianne ehk H.Wend?

2 kommentaari to “Kiri Vardjalt”

  1. einar Says:

    Jevve peks olema Jõhvi

  2. Hillar Ümar Says:

    …Iisakule läbi ct. Jebbe (stantsija Jewwe), st. Jõhvi Jaama

Leave a Reply