MÄLESTUSED: Heino Piigert saatusest

Olen Nahkanuia ajaveebis kirjutanud pika postituse Metsanurga külast pärit Herbert Jakovitsist, kes hukati hävituspataljoni poolt 1941 aasta suvel. Temaga koos lasti maha veel vähemalt üks teinegi Norra küla elanik, kohaliku koolijuhataja Heinrich Piigerti poeg Heino. Sellest traagilisest juhtumist on väga vähe räägitud ja kirjutatud, mistõttu olen tänulik iga infokillu eest, mis aitab paremini mõista toimunut ning heidab valgust teiste asjaosaliste isikutele. Heino Piigertist on rääkinud tema õde, kelle mälestused on märkmetena kirja pannud Anti Ilomets.

Heino läks mobilisatsiooni eest metsa 03.07.1941 Norra-Jõeküla alla. Oli metsas kaitsmas Udeva loomakarja. 11. juuli hävituspataljoni haarangu ajal olid Tiku talus (Oostriku sillast esimene talu paremat kätt). Saadi kätte kuus meest, kes kuulati üle samas ja viid edasi Rutikverre. Seal kuulati uuesti üle ja piinati ning lasti maha 12. juulil Karu metsas, iga teine mees, seega kolm meest. 

Heino Piigert (s. 18.08.1920), August Tomingas ja Herbert Jakovits.

Kes olid kolm meest, kes pääsesid pole teada. Maha lastud leiti üles alles augusti keskpaiku ja maeti Koeru surnuaeda. Mahalastud olid metsas maha matmata. Heino oli haarangu ajal valves talu lähedal tee peal. Nähes haarangulisi laskis veel ka hoiatuslasu talus olevatele kaaslastele.

Siin on mõned huvitavad faktid, mis täiendavat olemasolevat versiooni kuid vajavad kontrollimist. Näiteks täpsustab Heino õde sündmuste toimumise aja. Heino läks metsa, võeti kinni ja lasti maha juulis. Võrreldes Endel Holmi kirjeldusega, ei klapi haarangu toimumise aeg, ühel on see 13.07, teisel 11.07. Vähemalt Heino jaoks ei olnud tegemist suvepäevaga, mille noormees otsustas mööda saata kodu lähedal metsas vaid metsavennaga, kellel oli relv ning kes oli vangilangemise ajal valves. Samas oli ta Herbertist viis aastat vanem, mistõttu nende metsas olemise põhjus võiski olla erinev. Isiklikult kahtlen, kas Heino õe väide, et kokku oli 6 meest, kellest kolm pääses eluga, vastab tõele. Mehed, kes nad kinni võtsid olid mõrtsukad ja käitusid vastavalt. Mis põhjusel tulnuks ülejäänud lahti lasta?

Heino Piigerti õe mälestused venna surma asjaoludest

Kaastunde- ja tänuavaldused 30.09.1941 Järva Teataja numbrist:

Kaastundeavaldused JT 30.09.1941

Leave a Reply