Foto ja artikkel Preedi mõisast

Preedi mõis ca 1920

Siin on üks nähtud foto, mille teeb eriliseks selle saamise viis. See nimelt kingiti täna mulle. Taaskord üks olukord, millesarnaseid tuleb ette vähe kuid kui neid juhtub, teevad nad mitmekordselt rõõmu. Nagu eelmises postituses Jüri, võttis ka Reet minuga ise ühendust, et jagada vanu fotosid oma ema Leida albumist. Aitäh! Nüüd on see suhteliselt haruldane vaade vanadpildid.net keskkonnas suurelt vaatamiseks kenasti väljas.

Lisaks jagas Reet minuga üht põnevat leidu, ajaleheartiklit aastast 1908 (Õigus, 24. juuli 1908 (lk. 2)), kus räägitakse Preedi mõisa mälestuspüha tähistamisest. Olgu see siinkohal ära toodud kui veel üks suhteliselt vähetuntud killuke mõisa hilisemast ajaloost.

Koerust. Mõisa mälestusepüha 21. skp. pühitses Preedi mõisa omanik hr. parun C.Wrede Preedi mõisa 300-aastast mälestusepüha. Nimetatud päeval sai 300 aastat sellest täis, kui Preedi mõis Wredede sugukonna kätte tulnud. Pidulistena oli palju mõisnikka kokku kutsutud ja ka Koeru vabatahtlik tuletõrjujate-selts oli auvahina väljas. Preedi kogukonna taluperemehed olivad ka oma veeringud kokku pannud, et paruni herrale tähtsaks mälestusepäevaks kingitust teha. Kingina annetati siis peremeeste poolt hõbedane leivavorm ja supikulp. Pühapäeval 20. skp. tulivad peremehed mõisa kokku kingitust juubilarile kätte andma. Mõisa puukuuri oli “pidulaud” üles seatud, kus igamees paruni lahkust tunda sai: hea käraka va’ haljast, tüki leiba ja heeringat ning pudel õlut peale. Parun Wreede rõõmustanud kingituse üle, lubanud kogukonnale vaestemaja aluse kinkida ja ka ehituse materjali anda. Wreede on Koeru kiriku eestseisja ja valla rahval on temaga alalõpmata õerumisi olnud. Nüüd loodavad mõned, et paruni herra lahkemaks läheb ja endised õerumised vähenema hakkavad.

Reeda ema Leida albumist pärit fotosid jagan lähiajal vanadpildid.net keskkonnas ning praotan sellega ühtlasi ukse Vaali külasse, kust siinai on fotosid esindatud väga vähe.

Leave a Reply