Veel ümmargusest puuriidast

Suvi on keskpaika jõudnud ja minul kevadel tehtud puud endiselt riita ladumata! Otsustasin, et sellele peab lõpp tulema ja lõpetasin ühe hooga pikalt poolikuna seisnud puuriida ja ladusin kohe teise kõrvale. Kuna iga riidaga ladumiskogemus kasvab, sai hetkel veel käsil olev puuriit ehk kõigist tehtuist parim. Tegin seda allkirjeldatud viisil.

Kõigepealt mõõtsin silma tunde järgi paika sisemise puuriida mõõdud. Tegin selle just nii suure, et ei peaks riidale õige kalde andmiseks liiga tihti ladumissuunaga risti asetatud halge kasutama. Liiga väikese diameetriga ring ei võimalda halge tihedalt üksteise kõrvale sobitada, sest halgude sisemised otsad jäävad üksteise peale ja hakkavad puuseina väljapoole kallutama. Sellesama õige kalde tekitamiseks ladusin puuriida alla, selle välisserva, üksteisega otsapidi ühendatud halgudest ringi ja panin alumise halurea otsapidi sellele toetuma. Nii jääb riit algusest peale sissepoole kaldu just nagu vaja.

Kui sisemine ring oli laotud umbes puusakõrguseks, alustasin täpselt samal moel välimise ringi ladumist. Sisemise ja välimise riida vahele jätsin umbes 10 sm õhuvahe ning riidad sidusin omavahel pikemate kuid peenikeste ahjupuudega. Sisemise tühimiku täitsin sinna suvaliselt loobitud halgudega, tehes seda siiski viimases järjekorras.

Tulemuseks oli minu kõige korrapärasemalt laotud ümmargune puuriit! Natuke on veel laduda jäänud. Homme katsungi teiste asjade vahel oma kunstiteosele tipu ka laduda. See on nende riitade juures ehk kõige raskem osa.

Leave a Reply