Vahuküla punkri hävitamine

Minu vanaema vend Ernst Mänd oli metsavend. Nii palju kui ma olen aru saanud, varjas ta ennast mobilisatsiooni eest. Juttu on olnud ka tema olemisest koos teiste metsavendadega Vahuküla lähedal punkris. Osaledes hiljuti Koeru Kultuurimajas toimunud 1949. a. märtsiküüditamise aastapäeval, näitas tädi mulle seasel kirjanduselaual Rakke Muuseumist pärit pakki dokumentide koopiaid, mis käsitlesid lähemalt mõningaid metsavendade tegemisi. Kultuurimaja rahvas oli lahkelt nõus need mulle kopeerima. Teiste hulgas sisaldas see dokumendimapp akti, kus asjaosalised kirjeldavad punkri vallutamist. Aktist avastasin avastasin, et see sündumus puudutas ka Ernsti, kel metsavennana õnnestus koos kahe kaaslasega punkrist eluga pääseda. Kuidas see kõik läbi operatiivtöötajate silmade välja nägi, sellest saabki nüüd lugeda.

***

AKT

 1946, november, 14. Vahu küla

 Meie, allakirjutanud, Järvamaa MVD OBB /vene tähed/ ülem leitnant Verhodanov, Järvamaa MVD Järva-Jaani operatiivpunkti ülem nooremleitnant Jakovlev, ENSV MVD V/V /vene tähed/ kuulipildurite rühma T-260 s/p /vene tähed/ komandör vanemleitnant Strebazev, Järvamaa MVD banditismivastase võitluse volinik vanem Laane, kuulipildurite rühma I/260 reamees Zagorodnev koostasime käesoleva akti järgnevas:

Sellel kuupäeval kõik ülalloetletud operatiivgrupi koosseisu kuulunud liikmed, kokku 20 inimest, viisid läbi operatsiooni bandiitide punkri likvideerimiseks, mis asub metsamassiivis, umbes poolteist km Nõmmkülast lääne pool, Väinjärve valla Vahu külast kaks ja pool km kagu pool.

Punker asub segametsas (männik, lepik, kaasik koos põõsastega), millest läbi läänest itta kulgeb väike 100-200 m laiune nõgu, mis on täis kasvanud noort segametsa. Kõrgendiku põhjaküljel asub tihedas metsas punker, mille katus on hoolikalt mulla ja samblaga maskeeritud ja maapinnast umbes pool meetrit kõrgemal.

Operatiivgrupp lähenes punkrile kella 8.30 paiku idapoolselt küljelt. Umbes 20 m kauguselt tehti korstnast tuleva suitsu ja sahinate järgi kindlaks bandiitide kohalolek.

Ümberpiiramise eesmärgil läks põhja suunas 5 inimest operatiivgrupi koosseisust eesotsas seersant Saviniga, relvastatud 4 karabiini ja ühe käsikuulipildujaga. Lõuna poole suundus 5-meheline salk eesotsas seersant Getmanoviga, samasuguste relvadega. Ida poolt teostas piiramist kinnivõtmisgrupp, mis koosnes operatiivkoosseisust, rühmakomandörist ja neljast sõdurist.

Bandiitidele psüühilise mõju avaldamise eesmärgil viskasid pärast ümberpiiramist vanemseersant Tarasenko ja nooremseersant Abaskin kinnivõtmisgrupist kumbki ühe granaadi punkri poole.

Pärast granaatide lõhkemist hüüdis Jakovlev kõvasti eesti keeles: „Olete ümber piiratud, andke alla!“

Selle peale viskasid bandiidid varsti granaadi punkrist lõuna poole ja pärast seda andsid samas suunas automaadist ja vintpüssidest valanguid kinnivõtmisgrupi pihta, kes asus punkrist 10-12 m kaugusel. Kuna tiheda metsa tõttu polnud võimalik bandiite näha, avas operatiivgrupp tule bandiitide tule suunas.

Samal ajal oli punkrist lõuna pool kuulda põgenevate bandiitide kiireid samme. Nad sattusid peale sõdur Zagorodnevile, kes laskis karabiinist nende pihta ja tappis ühe viiest surmava lasuga rinda, kuid ülejäänud bandiididlasksid automaadist valangu Zagorodnevi pihta, mille tulemusena kuulid läbistasid tal kahest kohast sineli, pluusi, alussärgi ja üks kuul riivas keha rinna kohalt. Neli bandiiti, pööranud veidi vasakule, jooksid ära. Sel ajal reamees Vlattsenko, kes lamas Zagorodnevist 10 meetri kaugusel, haavas karabiinilasuga kõhtu teist bandiiti, kes kohe maha kukkus ja oigama hakkas, lamades oma vintpüssi peal. Järelejäänud kolm bandiiti sattusid põgenedes reamees Konsini peale ja tulistasid mitu korda automaadist ja vintpüssidest, mille tulemusena Konsin sai surmavalt haavata, mitu kuuli läbis rinna ja pea. Pärast seda, murdnud ahelikust läbi, väljusid bandiid operatiivgrupi piiramisrõngast.

Pärast punkri ja selle asukoha esialgset läbivaatamist moodustati opertiivgrupp koos Järvamaa NVD UO /vene tähed/ teenistuskoeraga kolme bandiidi jälitamiseks. Kogenematusest ei võtnud koer jälge üles ja kuna inimsilmale olid need nähtamatud, oli jälitamine kasutu.

Pärast punkri ja selle ümbruse läbivaatamist avastati järgmist:

1. Punkri mõõtmed: pikkus – 4,5 m, laius – 3 m, kõrgus – 2 m. Ehitatud pakusdest kuuse- ja männipalkidest kogu kõrguses maa sisse, lagi kaetud laudadega, seejärel kahekordselt palkidega, pealt kaetud mulla ja samblaga. Põrand laudadest. Käik punkrisse kulges umbes 7 meetrit piki maasse kaevatud süvendit. Ukse vastasseinas on lae alla tehtud klaasitud vaateaken mõõtmetega 30 x 50 cm.

Punkri sees avastati järgmist:

a) sissekäigu juures vasakus nurgas ukse kõrval oli ahi koos pliidiga, millel seisi katel keeva liha- ja kapsasupiga;

b) paremasse nurka ukse kõrvale on kaevatud veevõtuks kitsas kaev;

c) parempoolse seina ääres ukse lähedal oli kolm kotti jahuga, kogukaaluga 6-7 puuda, kottide kõrval 6 pudelit kodus valmistatud marjasiirupiga;

d) riiulil oli majapidamisriistadest: 4 erineva suurusega alumiiniumtaldrikut, üks hakklihamasin, kaks alumiiniumplaskut, 6 lusikat, 4 tükki seepi, purgikeses umbes 50 mitmesuguse suurusega õngekonksu, 2 sõdurikatelokki, puust vann veega, milles oli leos paar pesu. Naela otsas rippus väike lamp „Nahkhiir“, kaks kööginuga, ümmargune vasest pesukauss, riiuleil oli pudelikestes ja paberisse keeratult terapipart, soodat, soola.

e) ahju kõrval oli tünn äsja sissetehtud kapsastega, umbes 6 ämbrit;

f) punkri esiosas oli põrandal 4 heintega täidetud aluskotti;

g) punkri sissekäigu juures paremal pool oli põrandal maas umbes 20 kapsapead;

h) erinevatest kohtadest punkri lähedalt umbes 15-20 m kauguselt leiti: maasse kaevatud tünn sealihaga, 50-60 kg; piimanõu lambalihaga, 20 kg; plekkpurk sulatatud rasvaga, 4-5 kg;

i) tööriistadest leiti punkrist: 2 kirvest, 1 saag, käsihöövel, naaskel, saapaliistud;

j) punkris seisis seina ääres 2 vintpüssi: üks SVT TsR /vene tähed/, teine saksa oma, C/243. Püssid olid lahinguvalmis, laetud, padrunitaskud täis. Saksa ja vene lahingupadruneid leidus kotikeses ja padrunitaskutes … /pole loetav/.

2. Punkri ümbruse läbivaatamisel avastati: (vt. skeem)

a) sõdur Zagorodnevi asukohast kahe meetri kaugusel lamas tapetud bandiit läbilastud rinnaga, tema all oli vintpüss SVT G.F. N 847 /vene tähed/, mille pidemes oli 2 padrunit, lukk pooles vinnas. Tapetu taskus oli püstol TT VP N 815 /vene tähed/ ühe padruniga rauas ja 8-ga pidemes.

b) sõdur Zagorodnevil läbistasid bandiitide lasud sineli, pluusi, alussärgi ja põletasid riivamisi keha rinnakohalt;

tapetud bandiit oli keskmist kasvu, tumedate juustega, ümmarguse näoga, laiaõlgne, tugeva rinnaga, keha füüsiliselt arenenud, jalas poolsaapad ja mustad püksid, seljas must pintsak. Ilma peakatteta. Dokumente polnud.

c) piiramisrõngas asus paremal pool kuulipildur number kaks, sõdur Konsin, kelle bandiidid automaadivalanguga tapsid. Kuulid läbistasid rinna ja korvi kaudu pea. Konsin lamas kohuli, nägu allapoole, pea punkri suunas, kolme kasetüve jalamil, käes karabiin. Relva läbivaatamisel sellest padruneid ei leitud, toru oli värskest püssirohust tahmunud.

d) Konsinist 10 m eespool lamas selili raskesti kõhtu haavatu bandiit, käes vintpüss, ja oigas. Vintpüss SVT DO 403 /vene tähed/ pidemes 3 padrunit, torus värske püssirohugaasi tahm.

Tõlgi Jakovlevi abil küsiti haavatud bandiidilt perekonna- ja eesnime. Bandiit ei vastanud kohe, siis ütles ta tasa: „ kanne“, eesnimest ei saadud aru. Küsimusele, kes olid teised bandiidid, vastas ta: „Minu kaks venda Kannet, Mänd ja Jakovits.“

Pärast seda ta enam küsimustele ei vastanud, ainult hingas raskelt ja suri umbes 30 minuti pärast.

Relvad, osa toiduaineid ja bandiitide laibad on toimetatud Järvamaa MVD UO-sse /vene tähed/, bandiitide poolt tapetud reamees Konsini laip – pma väeossa.

Punker, kapsad, osa liha ja mitmesugune muu kraam on ära põletatud, eelnevalt valati kõik üle petrooleumiga, mida punkri lähedal plekkpurgis oli 12 liitrit.

Järvamaa MVD UO-s näidati bandiitide laipu bandes osalenutele, arreteeritud Roose, Helmutile ja Saksberg, Akslile, kes ütlesid, et tunnevad nad ära, ja nimelt:

Esimene Kabrits, Voldemar, teine Kanne, Herbert, nende bande liikmed. Peale selle tundis ära ka tema isa – Kanne, Herman.

Mille kohta koostati käesolev akt.

/VEROHDANOV/

/JAKOVLEV/

/STREBEZEV/

/LAANE/

/ZAGORODNEV/

***

Lõpetuseks üks pilt, kus Ernst Mänd, mainitud aktis kui põgenema pääsenud metsavend, poseerib koos teiste külanoortega. Kindlasti polnud tal nagu ka teistel hilisematel metsavendadel tollal õrna aimugi, mida elul talle lisaks pakkuda on.

 

One Response to “Vahuküla punkri hävitamine”

  1. marko Says:

    Foto Herbert Kanne kodutalust Udeva-Arus leiad sellelt aadressilt:

    http://www.vanadpildid.net/kanne-talu-udeva-arus

    Samas on ka kirjas, mis juhtus ühega haarangust pääsenud vendadest.

Leave a Reply