Eriti nõme kiri Ragn-Sells’ilt

Sain prügioperaatorilt, kellega mul on leping sõlmitud kuid keda tänaseni veel siinkandis nähtud pole, kirja. Muu hulgas oli sellega kaasas 2009 aasta prügivegraafik, mida ettevõte on ühepoolselt muuta otsustanud. Pange tähele, et esimene prügi äravedamise päev on märgitud alles aprilli algusesse, teisisõnu 02.04.2009!! Kui nüüd meelde tuletada, et mina sõlmisin nendega lepingu jaanuari lõpus ning konteiner sai võetud kuu jooksul tekkiva prügi mahtu arvestades, kuhu ma selle aja jooksul kõik oma olmejäätmed paigutan?

Erakordselt halva teeninduskvaliteediga ettevõttele kohaselt pole muidugi unustatud üles loetleda kõiki tingimusi, mille mittetäitmisel konteineri tühjendamist ei toimu. Õnneks koera mul pole ja konteiner on lukustamata. Samas kilomeetrist teekonda 240 liitrise täis prügikonteineriga ma üldkasutatava tee äärde küll ette võtma ei hakka nagu seda kenasti soovitatakse. Hea kilomeeter tuleks ära. Ja väravat ma kah enam lahti jätta ei viitsi, tehku ise. Meestel on käed otsas, saavad hakkama küll. Mille eest ma neile raha maksan? Seda enam, et auto tulekuaeg on teadmata ja väravad on ikka selleks, et need kinni oleks. Eelmisel veopäeval me ju Maarjaga valvasime nagu lollid. Tühja läks see.

Tegelikult olen ma üsna kindel, et seda autot ei tule ka aprillis. Siis on ju juba kaks kuud möödas lepingu sõlmimisest ning piimaga kirjutatud dokumentidest on kõik kliendi kontaktandmed haihtunud. EMT teenib pappi vihaste telefonikõnede arvelt ja vähemalt üks, aga miks mitte ka mitu RS töötajat, õigustavad järjekordselt oma olemasolu, lahendades ära probleemi, mida tegelikult poleks pidanud üldse olema. Kirjas olen neile “hea klient”, tegelikkuses mind kliendina üldse ei eksisteeri.

Mul tõepoolest ei ole niipalju tolerantsi nagu osalisel. Loe tema kogemust siit. Seepärast laenasin äialt käru ja veel sel nädalal kavatsen prügi ise ära viia. Saadud arve esitan RS-ile. Olen otsustanud prügiveolepingu lõpetada. Tahan ainult näha kui kaugele see asi kõik minna võib kui klient omalt poolt protesti ei avalda.

Kõige selle juures huvitab mind ka see, kas vald oma elanike sellistele probleemidele kuidagi reageerib? Initsiatiivi haarab ja kurja häält teeb? Või tuleb selleks, et mingeid protsesse algatada jälle üks avaldus valmis kribida?

Kõige lõppu olgu lisatud see eriti nõme kiri ise ka:

Hea Ragn-Sells’i klient,

Teavitame Teid Mänd Marko objekti Männi talu veograafikust.

Juba terve aasta, st alates 1.03.2008 toimib Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse ja Ragn-Sellsi vahel sõlmitud lepingu aluselt korraldatud jäätmevedu järgmiste omavalitsuste territooriumil:

Piirkond nr 1 – Ambla, Järva-Jaani, Koeru, Kareda ja Roosna-Alliku vallad alates 01.03.2008
Piirkond nr 2 – Põltsamaa linn, Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani vallad alates 01.03.2008
Piirkond nr 7 – Kaiu, Käru, Kehtna, Kaisma ja Vändra vallad ning Vändra alev alates 01.02.2008
Piirkond nr 8 – Märjamaa ja Raikküla vallad alates 01.02.2008

Käesoleva kirjaga soovime jagada Teiega jäätmeveoga seotud teavet:
– Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmete vedu.
– Jäätmeveoga on automaatselt liidetud kõik veopiirkonna jäätmevaldajaid, liitumisest võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada vaid kohalik omavalitsus juhul, kui esitatud taotlus on põhjendatud.
– Jäätmeid veetakse sagedusega, mis on kirjas Teiega sõlmitud lepingus, või vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud minimaalsetele veosagedustele.
– Teie piirkonna jäätmeveo hinnakiri on kehtiv alates 1.03.2008.
– Tuletame meelde, et veopäeval tuleb Teil tagada jäätmeveoki juurdepääs konteinerile:
* hajaasustuse piirkonnas on soovitav tuua konteiner veopäevaks võimalusel üldkasutatava tee äärde;
* tiheasustuse aladel soovitame konteineri tuua välja kinnistu piirile (nt värava taha);
* kindlasti peab konteiner olema jäätmevedajale nähtavas kohas ja kättesaadav – värav avatud, konteiner lukustamata ja koertel ei tohi olla võimalust rünnata jäätmevedajaid.
– Nii toimides aitate kaasa jäätmeveo tõrgeteta toimimisele minimaalse ajakuluga ja säästate keskkonda (sh oma erateid) – üle 20 tonni kaaluv jäätmeveok lõhub pinnasekattega teid tunduvalt enam kui nt traktor või tavaveok.
– Juhime veelkord tähelepanu, et alates 01.01.2009 on muutunud Ragn-Sells’i teenuse osutamise tüüptingimused ning lisateenuste hinnakiri, millega saate tutvuda meie kodulehel www.ragnsells.ee. Samalt aadressilt leiate ka jäätmete kogumisvahendite kasutamise juhendi.
– Käesoleva kirja manusena leiate veograafiku 2009. aastaks.
– Jäätmete sorteerimine on vajalik, et suunata taasasutatavad materjalid uuesti kasutusse. Seepärast koguge taaskasutatav materjal (puhtad pakendid, paber) eraldi ja viige see jäätmejaama või omavalitsuse poolt tasuta paigutatud pakendi- ja paberikonteineritesse.
– Võimalusel tellige jäätmeveo arve koju e-postiga. Nii talitades säästate loodust ja aega, e-posti teel jõuab Teieni kiiremini ka muu vajalik jäätmeveoga seotud teave.

Kõigis korraldatud jäätmeveoga seotud küsimustes (sh e-arve tellimine) pöörduge palun meie klienditeeninduse poole telefonil 15 155 või e-kirjaga aadressil info@ragnsells.ee. Infot teenuste ja nende osutamise tingimuste kohta saate meie kodulehelt www.ragnsells.ee.

6 kommentaari to “Eriti nõme kiri Ragn-Sells’ilt”

 1. Monika Says:

  Ohoh. Nüüd mõistan ka Sinu kommentaari rohkem, sellise jama peale oleks ise ka pahane :)
  Lepingu lõpetamise osas aga uuri enne maad. Siin on jäätmeseaduses suht uskumatu konstruktsioon sees, mistõttu mingist lepingust tegelikult ei ole põhjust rääkida. Seaduse järgi loetakse KOV poolt korraldatud jäätmeveoga liitunuks kõik korteriühistud ja kõik kinnistuomanikud, kelle maa peal miski onn püsti on. Vabastab sellest süsteemist vaid see, kui teha vallale avaldus ja taotleda enda väljaarvamist, seejuures tuleb kord aastas esitada raport, kuhu see prügi siis saab. Kui sellist avaldust ei tee, ongi prügiveofirmal justkui õigus esitada arveid eimillegi eest.
  Sisuliselt mingit lepingut tavapärases mõttes, kus 2 poolt on vabad lepingu sõlmima ja lepingust ka üles ütlema, ei ole. Oleks võinud asju õigete nimedega nimetada ja rääkinud pigem prügimaksust :S

 2. Janno Says:

  Pakun et paljudel on RS-iga probleeme aga nagu alati süüdi jääb klient,et miks sa nii tegid ja naa ei teinud.

 3. rs sõber Says:

  Lisaksin siinkohal ajaveebi omaniku lahkel loal enda kirjavahetuse antud ettevõttega. Tunnistan ausalt, et eks ka minul oli omajagu süüd, aga see ettevõte on ikka tase. Asi sai alguse sellest, et soovisin vedu harvemaks muuta ja mis siis sellest sai, lugege juba ise. Alustama peaks alt ülesse ja võib-olla Marko viitsib teksti natuke toimetada, et oleks parem lugeda:)

  ***

  Tere.

  Teil on tasumata arved numbriga 1901772470 1901840996 1901924822 xxxx küla.Arved tulid Teil meili x@y.ee, saatsin Teile arved uuesti.Tühjendus on Teil xxxxxx külas 84 päeva tagant alates 21.08.08.
  Lepingu allkirjastamine:
  Jäätmeseadus §69 korraldatud jäätmeveoga liitumine
  Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas.Jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga liitunud alates kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamisest või käesoleva seaduse §66 lõikes 4 nimetatud määruse jõustumist.

  Veo taasalustamine on arvel ,kuna oleta tasunud arveid hilinemisega.
  Kuna kogu võlaprotsessi jälgimine on keeruline protseduur,siis vastavalt tüüptningimuste punktile 7.6 tuleb Teil Hüvitada kõik lepinguliste kohustuste mittetäitmisega põhjustatud kahjud.

  Lugupidamisega
  Helga Vellemäe
  Klienditeeninduse assistent
  Ragn-Sells AS
  Suur-Sõjamäe 50,Tallinn 11415
  Tel:15155
  Helga.Vellemäe@ragnsells.ee

  ***

  From: mina
  Sent: Thursday, September 18, 2008 10:04 PM
  To: Helga Vellemäe
  Subject: RE: arvetest

  Tere.

  Millisel aadressil te olete saatnud xxxxx küla kinnistu arved?Minuni pole neist veel kahjuks ükski jõudnud.
  Ja millisel moel saab olla 3-e kuu arved, sest tühjendamine peaks olema 1x kvartalis.Järelikult peaks see ka vastavalt arvel kajastuma.Kus pärineb seesugune veograafik?
  Koeru vallavalitsuses(mäletamist mööda kevadel,maikuus) tehti minu palvel märge, et tühjendamine toimuks kord kvartalis(hajaasustus)
  Teeks nüüd ja lõplikult selgeks, et Väinjärve küla kinnistul toimub tühjendamine kord kvartalis ja vastavalt sellele palun esitatada arve.

  Teiseks, minu teada pole ma teie ettevõttega allkirjastanud mitte ühtegi lepingut.Mille alusel Te üldse nõuate veoteenuse taastamise tasu?
  Ja aadress Tallinnas on ………, püüdke ikka oma andmetes täpne olla! Mis Teil seal toimub.

  Ning lõpetuseks palun kirjutage lahti, millest koosneb summa 531.-, mida Te meeleheitlikult püüate minult kätte saada.
  Kui Te ise ei oska öelda, küsige siis raamatupidamisest või pädevamate inimeste käest.
  Ma saan aru, et Teie olete hetkel asjatult mul hambus, kuid siiski ma soovin vastuseid.

  Igal juhul on mul tunne, et monopoliseisus antud tegevusvaldkonnas muudab pea alati ettevõtte ja tema käitumise äärmiselt ebameeldivaks.Kuid kahjuks pole mul alternatiive.

  Lugupidamisega
  …………………….

  ***
  ________________________________________
  From: Helga Vellemäe [mailto:Helga.Vellemae@ragnsells.ee]
  Sent: Thursday, September 18, 2008 1:57 PM
  To: mina
  Cc:
  Subject: RE: arvetest

  Tere.

  Kahjuks ei saa nõustuda.Teile on tehtud aasta jooksul neli kordusarvet 29.02.08 28.04.08 30.06.08 30.07.08.
  Tahaksin täpsustada et Teie nimel nimel arveaadressiga Tallinn………… on lisaks Järva maakonnas Koeru Vald……………. tasumata kolme kuu arved kogusummaga 149.00.Kas olete sellest teadlik?Arvestades sarnast meiliaadressi siis kuulub ilmselt see kinnistu Teile.Viivitades arvete tasumisega tekib Teil sarnane olukord ka xxxxxxx külas.

  Lugupidamisega
  Helga Vellemäe
  Klienditeeninduse assistent
  Ragn-Sells AS
  Suur-Sõjamäe 50,Tallinn 11415
  Tel:15155
  Helga.Vellemäe@ragnsells.ee

  ***

  From: mina
  Sent: Wednesday, September 17, 2008 5:36 PM
  To: Helga Vellemäe
  Subject: RE: arvetest

  Tere

  Väga lakooniline ja kuiv vastus.Mida oligi oodata
  Miks Te ei vastanud minu küsimustele? Neid, mis puudutasid varasemaid maksehilinemisi ja sellest tulenevalt võimalikku veoteenuse peatamist JA millest koosneb tasu 531.-(viissada kolmkümmend üks krooni ja 00 senti) koos käibemaksuga.Kusagilt on see arv ju saadud/tuletatud.Ega ometi keegi lakke vaadanud ja hüüdnud Heureka!!!
  MA kordan veelkord, et minu arvates on ka siin omajagu süüd Ragn-Sells As-l, eelkõige inimlikkuses ja eetilises käitumises.
  Seega teen Teile ettepaneku, et Te saadate mulle uue arve, kus nn. veoteenuse alustamise tasu on kärbitud 50% ulatuses ja ma tasun selle koheselt.Ja elame sõpradena edasi.
  Mina panen prügi kasti ja teie viite selle minema.

  Lugupidamisega
  …………………….

  ***
  _____________________________________
  From: Helga Vellemäe [mailto:Helga.Vellemae@ragnsells.ee]
  Sent: Wednesday, September 17, 2008 4:22 PM
  To: mina
  Subject: RE: arvetest

  Tere.

  Kahjuks olete tasunud arveid hilinemisega.Saadan saldoaruande.Teil on peatatud veod kuupäevadel 12.08.08 ja 29.07.08.

  Lugupidamisega
  Helga Vellemäe
  Klienditeeninduse assistent
  Ragn-Sells AS
  Suur-Sõjamäe 50,Tallinn 11415
  Tel:15155
  Helga.Vellemäe@ragnsells.ee

  ***

  From: mina
  Sent: Tuesday, September 16, 2008 5:49 PM
  To: Helga Vellemäe
  Subject: RE: arvetest

  Tere.
  Järjekordselt üks pikk ja ilus ning ettevõtte seisukohalt ka loogiline jutt!
  Samas jätkasite sõltumata sellest, et arved olid tähtajaks tasumata teenuse osutamist 2x kuus.Mis ma sellest järeldan?
  Et igal juhul kätte saada kliendilt maksimaalselt raha ja siis sobilikul hetkel lajatada lepingust tulenevalt ettenähtud summaga (s.o. teenuse peatamine ja taasalustamine)
  Ma saan aru, et lepingust tulenevalt on Teil õigus, (see peenikeses kirjas jutt, mida tavaliselt ei loeta), kuid siiski leian, et see on pehmelt öeldes inetu.Küsimus ei ole isegi mitte rahas, vaid suhtumises.
  Kõige veidram on see, et Ragn-Sells ei pea ette teatama! See on küll lausa huvitav punkt lepingus.
  Ja millest koosneb summa 531.-(veo taasalustamine), kas see on piduripedaalile vajutamise tasu?
  Kokkuvõtteks minu küsimus Teile: miks te ei peatanud jäätmevedu lepingust tulenevalt kohe peale esimese makse hilinemist? Vaid tegite seda siis, kui palusin telefoni teel muuta veograafikut.Mina näen siis ilmest seost, ehk inimkeeli, kusagilt tuleb ju kaduma läinud raha tagasi küsida.Või ma eksin?
  Ma olen nõus Teile tasuma osutatud teenuse eest, kuid mitte veo taasalustamise eest.

  Mõistvale suhtumisele lootes
  ………………………………….

  ***
  ________________________________________
  From: Helga Vellemäe [mailto:Helga.Vellemae@ragnsells.ee]
  Sent: Tuesday, September 16, 2008 8:22 AM
  To: mina
  Cc: Info vastatud
  Subject: RE: arvetest

  Tere.

  Täname teate eest. Mõistetavalt tekitab taasalustamise teenuse rakendamine küsimusi ja kohati ka arusaamatust. Soovin siinkohal selgitada taasalustamise teenuse arvestamise asjaolusid.
  Teie ja Ragn-Sells AS-i vahel on sõlmitud jäätmekäitlusleping, mille lahutamatuks osaks on Ragn-Sells AS Jäätmekäitlusteenuste osutamise tüüptingimused. Tüüptingimustes on märgitud, et klient kohustub arve tasuma arvel toodud mak¬setäht¬ajaks. Kui Klient ei tasu arvesummat arvel märgitud maksetäht¬ajaks, on Jäätmekäitlejal õigus peatada Teenuse osutamine ilma etteteatamiseta kuni maksetähtaja ületanud arve tasumiseni.
  Mittetasumise korral on meil õigus peatada jäätmevedu ja nõuda tasu veo taasalustamise
  eest 531 krooni.
  Maksete õigeaegne laekumine on ettevõttele oluline klientidele kvaliteetse teenuste osutamiseks, sest esitame arve tagantjärele eelmisel kuul osutatud teenuste eest.
  Ragn-Sells AS soovib pakkuda klientidele parimat – mugavat, muretut ja keskkonnahoidlikku teenust. Pakume Teile
  • e-arvet, mis jõuab Teie e-postkasti arve väljastamise kuupäeval
  • otsekorralduslepingut, mis tagab makse õigeaegse laekumise. Lisaks on see makseviis, erinevalt teistest makseviisidest kliendile teenustasuta.

  Otsekorralduslepingut võib sõlmida Hansapanga ja Ühispanga kontorites, internetipankades ja Ragn-Sells AS klienditeeninduses.
  E-arve saamiseks ootame kliendilt teadet Ragn-Sells AS kodulehekülje http://www.ragnsells.ee kaudu või e-posti aadressile info@ragnsells.ee
  Kahjuks olete arveid tasunud hilinemisega.17.02.08 arve tasusite 07.03.08 , 16.04.08 arve tasusite 15.05.08 ning juuni ja juulik arved tasusite 13.08.08.
  Teie mõistvale suhtumisele lootma jäädes

  Lugupidamisega
  Helga Vellemäe
  Klienditeeninduse assistent
  Ragn-Sells AS
  Suur-Sõjamäe 50,Tallinn 11415
  Tel:15155
  Helga.Vellemäe@ragnsells.ee

  ***

  From: mina
  Sent: Monday, September 15, 2008 3:21 PM
  To: Ragn-Sells AS
  Subject: arvetest

  Tere.

  Sain Teie asutuselt kummalise arve jäätmeveo taasalustamise eest.
  Mind huvitab, kas see esitati nüüd selle eest, et ma telefoni teel palusin muuta veograafikut.Endise 2-e tühjendamise asemel 1x kuus või
  seisneb see milleski muus?
  Aadress ……………………..
  Palun saata arve(korrektne) ja tõesti ainult tellitud/osutatud teenuse eest!

  Lugupidamisega
  ………………………

 4. marko Says:

  Aitäh kommentaari eest! Ma ei toimetanud seda, sest arvasin, et sellisel ehedal kujul on säärast kirjavahetust kõige parem lugeda.

  Aga jah, kõrvaltseisjana on Sinu kirjade mõte selge ning jääb üle ainult imestada, miks esitatud küsimustele ei vastata. Ilmselt on see RS taktika vastane lihtsalt ära väsitada ning väsinult sundida tegema seda mida tarvis. Endiselt imestan kust võetakse aeg, et neid libakirju koostada? Kes seal tööd teeb?

 5. rs sõber Says:

  Pean tunnistama, et seesugune taktika töötab.Mul sai lihtsalt kõrini ja maksin neile selle 531.- eeki.Kuigi tükk aega oli kehv tunne:( õigemini kaotaja tunne.
  Pidevalt oli neil aadressid valesti, Koeru valla kinnistu prügiveo eest üritasid nad ka saada rohkem raha, justkui oleksid tühjendanud iga kuu jne.See viimane ajas mul eriti kopsu üle maksa ja minu väga ärritanud tooniga kõne nende kontorisse andis väikese lahinguvõidu minule:))

  Minu arvates selline meelevaldselt peale surutud jäätmeveo leping on ikka haigelt monopole toetav, miks mul/meil ei võiks olla rohkem valikuid?
  RS my ass

 6. rs sõber Says:

  Vahepeal olen mõlgutanud mõtteid, et loobuks üldse selle firma teenustest ja toimetaks ise oma prügi Väätsale(see on ilmselt lähim koht)Tegin ka vastavasisulise päringu RS-le, et millisel moel oleks võimalik vabaneda nende tülitamisest oma prügiga.Vastus seesugune:

  Väinjärve külas vabastab Teid prügiveost ainult kohalik omavalitsus vastava avalduse alusel.

  Mnjah, aga teisest küljest on see üsna tülikas ettevõtmine, oleks prügila 10-15 km kaugusel, ma ei kõhkleks.

Leave a Reply