JAP projektijuhtimise koolitus

Täna, 6. detsembril 2008 algusega kell 10.00 toimus Kaaruka külamajas PROJEKTIJUHTIMISE KOOLITUSE 3-päevase õppuse I moodul. Osalemas olid need JAP tegevuspiirkonna inimesed, kes on valmis nõustama JAP projektitaotluste esitajaid järgmise aasta algul, teiste hulgas ka mina, Taimo Jätsa ja Juta Sakkis.

Päevakord:

1.1. JAP meetmete ülevaade, nõuded taotlejatele
1.2 Taotlusprotsessi kirjeldus ja ajakava
1.3 Riskifaktorid, mida taotleja peab arvestama
1.4 Taotlusvorm ja lisadokumendid (Lisa 1- projektiidee kirjeldus ja Lisa 2- Eelarve, rahavood)
1.5 Projekti struktuur ja sisemine sidusus (eesmärk – tegevused – eelarve – tulemid – hindamine – indikaatorid – mõju)
1.6 Projektiideede analüüs ja arvustamine – oma ideekirjelduse vormistamine.

Sellest, mis või kes on Järva Arengu Partnerid ehk JAP võib lugeda siit. Leader Eesti programmist aga siit. Neile kes ei viitsi lugeda, piisab kui silmadega üle lasta sellest lühikesest kokkuvõttest: “Leader toetusskeemi edu aluseks on, et maapiirkondadele antakse võimalus kohapeal otsus- tada toetuste jagamise üle.”

Oli küllaltki informatiivne ja huvitav päev. Seda vaatamata sellele, et Juhan oli tulnud Kõue Seltsimaja avamiselt ning viibis enamuse ajast poolunes. Leader programmi rahade jaotamine algab aastal 2009. Neil, kellel kõikvõimalikud programmirahad on ainsaks võimaluseks oma projekte finantseerida, tasub olla tähelepanelik.

MTÜ Nahkanuia on JAP liige alates 2008 aasta detsembrist.

Leave a Reply