Koeru Piimaühing

Koeru meierei @vanadpildid.net

Avaldasin hiljuti vanadpildid.net keskkonnas ühe foto, kus peal on Koeru Piimaühingu juhtivad tegelased 1937. aastal. Foto ülespanek sai teoks tänu juhuslikult Digiteeritud Eesti Ajalehed keskkonnast leitud Järva Teataja artiklile koos juuresoleva fotoga, mis kenasti nimedega varustatud. Kuna artikkel ei olnud pikk, toksisin selle arvutisse ümber. Kuid sellele oma arvutist lisainformatsiooni otsides sattusin peale hoopis koopiale mahukast väljaandest “Koeru Piimaühing 1912-1937”. Mõlemad, nii artikkel vanas Järva Teatajas kui ka raamatukene, on välja antud sama sündmuse puhul ehk 25 aasta möödumisel ühingu asutamisest. Et niipalju vaeva on juba kulunud, olgu mõlemad ka Nahkanuia ajaveebis ära toodud. Artikkel tervikuna ja raamat pdf kujul.

Koeru Piimaühing 25-aastane

Märkmeid ühingu raskusterikkalt eluteelt – Tee tulevikku on kindel.

Pühapäeval, 20. juunil pühitseb Koeru piimaühing oma 25-aastase tegevuse juubelit.

Kuna eelnimetatud piimaühing on alustanud ajal, mil sellelaadseid ettevõtteid oli üldiselt väga vähe, siis on eriti põhjust mäkida koerulaste ettevõtlikkust ja organiseerimisoskust, mis neid 25-aastase töö järele on viinud senisele tasemele.

Oma piimaühingu alustamiseks tekkis kohalikel edumeelseil tegelasil V.Breibergil ja J.Sõsteril mõte peamiselt seetõttu, et tolleaegsesse Aruküla mõisa rendimeiereisse piima viimine oli seotud mitmete raskustega. Nende meeste õhutusel peetigi asutamiskoosolek, millest osa võttis ümbruskonna 17 talupidajat. Asutajate poolt valitakse usaldusmeheks V.Breiberg.

Ühingu põhikiri kinnitati 10. märtsil 1912. a. Vene põllutööministeeriumis.

Esimene Koeru piimaühingu üldkoosolek peeti 15. aprillil 1912. a., kus valiti esimene juhatus järgnevas koosseisus: V.Breiberg – esimeheks, K.Riiser – kassapidajaks, J.Sõster – asjaajajaks, juhatuse liikmete abideks järjekorrale vastavalt A.Stokeby, J.Inslermann ja H.Koff. Revisionikomisjoni valiti: K.Mägi, H.Sõnajalg ja V.Stokeby.

Ühingu suuremaks mureks oli vastava maja saamine, sest tööstus tahetakse käima panna ainult oma majas.

Juhatuse energilise tegevuse järele valmibki maja, milline läks maksma 8.500 rbl., 17. nov. 1913, kus peetakse ka erakorraline koosolek. Tegelik töö meiereis algas 17. dets. 1913. a. piimasaatmisega Peterburgi. Aurujõul alustati tööd 1. dets. 1914. a., mil tööstuse juhatajaks valiti V.Eichhorn.

1915. a. järele on tööstusse toodud piima 390.280 n. Kuigi ühing algaastail on töötanud puudujääkidega, kasvas sellele vaatamata piimatoojate arv. 1916. a. peakoosoleku otsusega hakati suurendama omakapitale sel viisil, et iga liige oli kohustatud muretsema ühisuse osatähe 50 rbl. väärtuses.

Kuni Saksa okupatsioonini läheb ühingu tegevus kõigiti tõusuteed, kuid sakslaste “raudse rusika” surve tõttu ühing suletakse 3. nov. 1918. Uuesti alustatakse tööd 1. märtsil 1919.

11. aprillist 1920. a. renditakse meierei kuni 15. apr. 1927. a. välja eraettevõtjaile.

Tööstuse enda kätte võtmisega 15. aprillist 1927. a. algas Koeru piimaühingu uus järjekindlat tõusuteed näitav ajajärk. Samal aastal tehti tööstusehoones põhjalik remont, muretseti uus sissesead, ning selle tõttu töö algas senisest suurema intrensiivsusega.

Kujukalt kõnelevad arvud Koeru piimaühingu edust: 1929. a. oli liikmeid 92, samal aastal toodi piima 1.601.596,5 kg; 1933. a. oli liikmeid 105 ja piima toodi 1.669.298 kg, 1935. a. olid arvud vastavalt järjekorrale 112 liiget – piima 2.239.035 kg. 1936. a. oli liikmeid 123 ning piimahulk 2.571.936 kg.

Praegu kuuluvad ühingu juhatusse esimehena J.Kalker, kirjatoimetajana A.Sõnajalg, kassapidajana A.Aas, revisionikomisjoni kuuluvad: Ed.Kivisalu, H.Piigert ja P.Stokeby. Tööstuse juhatajaks 15. maist 1932. a. alates on K.Tamm ja raamatupidajaks 1. dets. 1930. a. prl. A.Pruuli.

Praegu on Koeru piimaühing ümbruskonna tugevamaks ühistegeliseks ettevõtteks. Ka on ühing tunnustusväärselt osa võtnud seltskondlikest ja kultuurilisist üritusist.

Oma elutee 25 a. kilomeetri postist möödumisel võib Koeru piimaühing täielise rahuloluga tagasi vaadata, sest võidetud on suuri raskusi ja nende võitmisega on näidatud, et ükski takistus pole ületamatu, kui vaid leidub töös visadust ja üksmeelt. Selline küllaltki kirev ja kaugeltki mitte roosiline minevikuheitlus tagab kõigiti usalduse ja teadmise, et järgnevad aastad lähevad vankumatu järjekindlusega edu tähe all.1

Koeru Piimaühingu väljaanne 1937 – “Koeru Piimaühing 1912-1937“. (NB! Tegemist on ca 35 MB pdf dokumendiga)

  1. Järva Teataja nr. 71 – 18.juuni 1937 – lk. 1 []

Leave a Reply