Seminar “e-Kaasamine kohalikes omavalitsustes – kas utoopia või paratamatus?”

Aitäh Aldo Tammele, kes mulle info seminari toimumise kohta ette söötis. Tegemist oli e-Riigi Akadeemia Sihtasutuse poolt korraldatud väga asjaliku üritusega, mille iga ettekanne ja ettekandja oli ainult kiidusõnu väärt. Materjalid hästi ette valmistatud, kompaktsed, teemast kõrvalekaldumisi ei esinenud ning ajakavast peeti kinni. Kes esinesid?

Mulle pakkusid eriti huvi esimesed kaks ja viimane osaleja oma ettekannetega. Tegelikkuses oli ka Kaupo Kase poolt esitatud teema väga huvitav kuulata ning ma loodan, et Koeru vald saab olema üks esimesi, kes võtab kasutusse projekti nimega KOVTP (Kohalike omavalitsuste abistamine integreerumisel infoühiskonda). VOLIS puudutas mind vähem ja kuigi kõneleja oli tasemel, ma sel teemal eriti sõna võtta ei oska.

Seminari alguses paluti osalejatel ennast tutvustada ning lisada selle lõppu ühe sõnaga arvamus kohalike omavalitsuste kaasamise võimalikkusest e-maailma, kas tegemist on “utoopia” või “paratamatusega”. Vastasin, et tegemist on paratamatusega kuid oleksin tagantjärele tahtnud oma mõtet täpsustada. Tegemist on paratamatusega kuid sellise paratamatusega, mida paraku ei aktsepteerita! Lihtsam on uskuda, et e-kaasamine pole teema või siis omada ettekujutust nagu kodulehe olemasolu ja seal ühepoolselt (valitud) info avaldamine ongi juba suhtlus ehk diskussioon.

Tegelikkuses suurem osa kohalikke omavalitsusi täna siiski ainult informeerib. Konsulteerimist toimub vähe ja diskussioon puudub pea täielikult. Nagu Liia Hänni ettekandest selgus (mind huvitas ju ikka minu valdkond), on mõne aasta jooksul toimunud tagasiminek valdade poolt administreeritavate foorumite arvus märkimisväärne. Kui aastal 2006 pidasid oma kodulehel või selle juures foorumeid 25 valda ja 33 linna, siis 2009 aastal olid vastavad arvud juba 11 ja 21! Seminaril kuuldud vestlustest jäi kõlama põhjus, ei tulda toime foorumites toimuva solvamise ja inetustega.

Tegelikkuses sai foorumite hääbumise üks peamiseid põhjusi nimetatud ka Liia Hänni ettekandes. Selleks on omavalitsuste vähene huvi nende ja nendes osalemise vastu. Foorumid käivituvad kui kohalik omavalitsus seal osaleb.

Kõige lõpus oli Henrik Roonemaa (minu lemmikajakirja [digi] peatoimetaja) ettekanne Twitteri ja Facebooki olemusest ning kohaliku omavalitsuse võimalustest neid ära kasutada. Ma ei ole kindel, kas Koeru vallavalitsus võiks täna omada kontot Facebookis kuid Twitteris kindlasti. See oleks selline lihtne, odav, innovatiivne, informatiivne ja jõukohane suhtluskanal. Seda enam, et tehtud ettekanded veensid mind, et seminari kontektsis on Koeru näol tegemist parimal juhul keskmise avatusega omavalitsusega.

Henriku ettekande järel sain ma võimaluse öelda mõni sõna koerufoorum.net olemuse ning probleemide tutvustamiseks. See nägi välja nii:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Ja et ma päris lolli juttu ei ajanud, seda kinnitasid mulle ka seminari lõpusõnad Henrik Roonemaalt.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Seminar lõppes üllatusliku telefonikõnega Koeru valla endiselt vallavanemalt Jaago Kuriksilt, kes pakkus oma abi foorumi tutvustamisel ning sellesse positiivse noodi toomisel. Meil oli meeldiv vestlus ja ma usun, et tehtud ettepanekute taustal võib siit hakata hargnema üks küllaltki huvitav algatus.

PS! Ärge võtke seda kirjavigade värki väga tõsiselt! :) Eks ma jälgin kõige muu kõrval pisut ka grammatika poolt ning oma võimete piires parandan mõned suuremad vead ära. Minu tekstis oli see mõeldud eelkõige humoorika vahelemärkusena.

Leave a Reply