Uustalu talu Vahukülas

Tegin täna väikese tiiru kodukandis ja külastasin Koidu-Ellavere külas Asta Vanatalu. Asta õepoeg Vello oli omal ajal väga heas läbisaamises minu isaga, sealt see idee.

Asta on tegelikult pärit Vahuküla külast Uustalu talust. Selline talu jäi allikate lähedusse ja ma pakun alltoodud 1946 aasta salajasel venelaste sõjaväekaardil välja ka talu võimaliku asukoha.

Uustalu talu kuulus Asta vanematele, õigemini tema ema perele. Asta ema nimi oli Hilda Strunt (abielus Schüts mis hiljem eestindati Sinioja). Asta isa tuli Ervitalt ning kandis nime Martin Schüts. Oma vanavanematest mäletas Asta ainult emaisa Gustv Strunti, vanaema nime oli aeg kahjuks mälust kustutanud.

Uustalu müüdi millalgi 60-70-ndatel “maaparandajatele”. Neil olid allikatega omad plaanid ja selleks oli tarvis sealt elanikud minema saada. Ametlik ost eeldas jällegi talu põletamist ja seda tehtigi. Talu koos kõrvalhoonetega põletati maani maha.

Muu hulgas sain teada sedagi, et minu vanaema metsavennast vend Ernst käis oma kaaslastega Uustalu saunas pesemas.  Tihtipeale astuti tuppagi ja siis löödi köögis muusika saatel tantsu.1

Talus leidis varju veel teinegi ennast metsas varjav koerukas. Ervitalt pärit Roosipuu Kalju seadis ennast Struntide elamisse nii mugavalt sisse, et kaevas enese varjamiseks ja märkamatuks põgenemiseks isegi käigu heinte sisse. Elades muidu toas, roomas ta sinna siis kui Uustalu rahvale tulid külalised.

Asta vanem vend Arnold võeti mobilisatsiooni korras 41-l aastal vene väkke ning viidi koos 11-12 teise Vahuküla poisiga Venemaale. Sealt ta kahjuks ei naasnud.

Asta ise abiellus Vao küla Mihkli talu perepojaga ning elab mehe vanematekodus siiani. Mõningaid tema fotoalbumist pärit pilte saab näha virtuaalses Koeru kihelkonna fotoalbumis vanadpildid.net.

  1. Vahuküla punkri hävitamisest võib lugeda näiteks siit. []

Leave a Reply