Maakad

Vardja tee lükkamata ©Nahkanuia

Mõned päevad tagasi tuli lumi maha. Mitte palju aga korralikult. Isegi sedavõrd palju, et järgmisel päeval lükkas riik oma teed lahti. Kohalik omavalitsus pole seda vaevunud tegema tänaseni.

Kui maal elavad inimesed tunnevad end teinekord riigi poolt hüljatuna, siis kindlasti see nii paljuski ka on. Minu arvates aga näitab veelgi suuremat hoolimatust üles kohalik omavalitsus. Sest just neile tuleb igat oma soovi alandaval kombel põhjendada ja selgitada. Siit Nahkanuialt paistab, et ainult 8 kilomeetri kaugusel asuvad vallaisandad elavad oma kaunis klaaspallis ja arvavad, et kui asulas lund pole, pole seda ka kusagil mujal. Ometi on meil olemas talvise teehanke võitnud ettevõte, kes ilmselt tahaks ja oleks valmis teid lükkama kui aga korraldus antakse.

Panin sellele postitusele pealkirjaks “maakad”, sest just nii tunnetan kohaliku võimuladviku suhtumist neisse, kes elavad valla keskusest pisut kaugemal. Neile pole puhtaid teid ega teehooldust vaja, kui jõudsite nii kaugele kolida, sõitke teed oma masinatega siledaks. Ja me võime alati vaielda lumekihi paksuse ja muude tehniliste nüansside üle. Niikaua kui üks teeb ja teine mitte, on standardiks ikka parem, mitte halvem lahendus.

Võib olla on siiski küsimus pelgalt rumaluses ning rumalusest tekkinud muljes, et siin Koerus keegi teine peale vallavanema ja valitseva võimuklanni mõelda ei oskagi! Kui ma lugesin Facebook vahendusel kooli katust koristama saadetud õpilastest, ei häirinud mind mitte niivõrd see fakt kuivõrd taust. Vallavanem, kes on ise enam vähem samal teemal kritiseerinud endist koolijuhti, õigustab Järva Teataja vahendusel oma tegu kaudselt kehtiva ehitusjärelevalve litsentsi olemasolu ja otseselt lamekatusega. Ma ei ole siiani aru saanud kuidas litsents annab füüsilise garantii ning tagab ohutuse valdkonnas, kus tegutsevad firmad varustavad oma töötajad erivarustusega! Olen kuulnud väidet, et sama litsentsi omanik teostas kooli katuse paigaldamisel ehitusjärelevalvet!? Kui see oli tõesti nii, äkki siis oli poisid vaja katusele saata mitte seepärast, et litsents neid “kaitses” vaid selleks, et litsentsi kaitsta ja kehva järelevalvet varjata?

“Ehitusjärelevalve litsentsi omav Teppan kinnitas, et õpilaste elu ega tervis katusel töötades ohus polnud, sest tegemist oli lamekatusega. «Seal ei olnud mingit turvavarustust vaja,» ütles ta.” JT 06.02.2016

Kui vallajuhid peavad inimesi lollideks ning ei vaevu nende elementaarvajadusigi (näiteks kohustust tagada teehooldus) rahuldama, pole vaja imestada, et aasta aastalt osaleb mälestusüritustel Vabadussõja kangelastele püstitatud ausamba ees üks ja sama seltskond. Kui amet ei kohustaks, poleks seal ilmselt kedagi. Selle asemel, et see farss lõpetada, hoitakse traditsiooni jõuga au sees ning sel aastal oli enese olemasolu õigustamiseks kohale toodud grupp kooliõpilasi.

Filmis “Gladiaator” innustas väejuht Maximus oma mehi sõnadega, et “see mida nad täna teevad, kajab vastu igavikus”. Kui valitseva koalitsiooni liikmetel on tekkinud samasugune tunne, ärge laske end petta. Teie tehtud teod tekitavad samuti resonantsi kuid mitte ajalooraamatutes ja -käsitlustes vaid kohvi- ja tagatubades, koridorides ja tänavatel peetud vestlustes. Täna poetatud idiootsus on homme kõigile teada! Raske on uskuda kogu seda infot, mis teinekord ka minuni jõuab. Äärmuseni küündivat kadedust ja viha, mille esitlemiseks pole mul õigust ja sageli piisavalt tõendeid. Siiski, kui ma postitasin oma kommentaarid Rene Järvmägi Facebook seinal, laekus sinna vähemalt üks Like rohkem kui neid praegu on. Huvitav küll miks pidi see inimene oma isikliku arvamuse eemaldama? Võib olla mõne kohaliku Maximuse väiklase arusaama tõttu, et maakatele tulebki nende koht kätte näidata. Vajadusel ähvardades ja jõupositsioonilt.

13 kommentaari to “Maakad”

 1. marko Says:

  Mõni tund pärast hommikuse postituse avaldamist käis talvise teehoolduse eest vastutava ettevõtte esindaja Nahkanuial tee seisundit kontrollimas. Ta väitis, et tuli Nahkanuiale spontaanselt, teadmata midagi minu pahameelest kuid kaebusi teede osas olevat selleks ajaks laekunud veel kahest valla külast. Seega polnud ma ainus, keda aasta aastalt korduv ja minu jaoks juba kuritahtlik teehooldusega venitamine või selle võimalusel tegemata jätmine pahandas. Lasteaia sünnipäevalt naastes sõitis mulle vastu traktor ja Rõhu ristis ootas puhtakslükatud kodutee. Kokkusattumus või mitte, tegelikult ei huvitagi.

  Soovitan kõigil asjahuvilistel külastada veebruari vallavolikogu istungit, kus tuleb arutlusele eelnõu vallavanema ja abivallavanema palga tõstmisest. Viimati tõusis vallavanema palk Koeru vallavolikogu otsusega 16. juulist 2015. Need ei ole suured summad kuid Koeru vald ei ole ka jõukas palgamaksja. Huvitav oleks teada, millega eelnõu algatajad palgatõusu põhjendavad? Kui vald ei suuda õigeaegselt hoolitseda isegi lumeta talvel lume lükkamise eest, ei tohiks sellist võimalust mitte kaaludagi. Või on mingites muudes valdkondades vahepeal revolutsiooni tehtud?

  Tuletan meelde, et vallavalitsus tõstis alates käesolevast aastast lasteaia kohatasu 2€ lapse kohta kuus põhjendades seda vajadusega tõsta lasteaia töötajate tasu. Palju neid lapsi seal lasteaias olla võib? 100? See teeb palgatõusu fondiks kuus 200€. 17 inimese peale ära jagatuna teeb see inimese kohta 10€ bruto!? Mis see protsendina oleks? Kui kõik saaksid lasteaias miinimupalka, oleks palgatõus 2,5% bruto, kõva sõna. Samas tõuseb vallavanema enese töötasu eelnõu järgi 1540€ pealt 1639€-ni ehk siis 100€ või 6,4%! Mis mulje see teile jätab?

 2. Toomas Tammik Says:

  Teehooldus on täielikult minu vastutusvaldkond ning annan oma selgituse olukorrale. See, et sa seda absurdseks võid nimetada, on mulle teada.

  Alustan sellega, et ma oska riigiteede hooldust ja kohalike teede hooldust võrrelda, kuna ei tea, milline on eelarve riigiteedel, küll aga tean, milline on valla rahaline võimekus. Lisan selguse huvides, et ka riik pole hooldanud kõiki teid, nt. Kalitsa-Koeru-Udeva-Preedi maantee minu kodutee lõik, kuid see asjaolu ei olegi tegelikult praegust teemat silmas pidades tähtis.

  Valla teehoolduse eelarve on ca. 110000.-eurot aastas, mille moodustavad lume-ja libedusetõrje, profileerimine, teeäärte niitmine, kruusakatte peale vedu, tee-ehitustööd, liiklusmärgid/tarvikud jne. Selle eelarvega peab majandama, et kõik hädavajalikud tööd saaks tehtud. Seetõttu on oluline jälgida lumekihi paksust ja ka ilmaprognoose, et leida parim aeg teehoolduseks, mõnikord see õnnestub, mõnikord mitte. Samuti suhtlen teehooldajaga pidevalt, et saada tema hinnang, milline on lumetõrje vajadus. Seda kõike selleks, et mitte kulutada liialt rahalisi vahendeid, sest iga läbimõtlemata lumetõrje viib eelarvest raha ning sellega kannatab jällegi mõni muu töö. Ka mulle meeldiks, kui teed oleks koheselt ja koguaeg puhtad, kuid kahjuks pole see igakord võimalik. Teisiti käitudes tekib rahulolematus suvise teehoolduse osas. Tõsi, alati saab paremini ning isiklikult proovingi seda teha. See raha, mille vald nö. kokku hoiab, seda ei ole võimalik muuks otstarbeks kasutada, vaid see peab seadusest tulenevalt minema teede hooldusesse.

  Lõpetuseks ei saanud ma sinu kirjatükist aru, kas liiklemine oli tugevasti häiritud või visuaalselt ei olnud teed hea vaadata?

  Marko, kui sul on konreetseid lahendusi, kuidas olukorda paremaks võiks muuta, siis olen nendele avatud.

  Lugupidamisega,
  Toomas Tammik
  58145848

 3. marko Says:

  Millal ma enne olen Sinu või vallaga käinud “kohtuteed” tee visuaalse poole pärast? Kordagi. Küsimus on sõidetavuses kuigi ka see termin vajaks ju selguse mõttes lahti kirjutamist ja vist ei anna lõpptulemusena midagi. Meie saame välja ka 30cm lumega aga millise hinnaga.

  Ma saan numbritest aru küll aga antud juhul pole need olulised. Ka sel talvel pole lund õieti olnud ja vallavalitsus, eesotsas siis Sinu kui vastutava inimesega, analüüsib ja arvutab lumekihi paksust. Ja mulje jääb nagu läheks eelarve juba selle mõne lükkamisega lõhki. Ma ei mõista, kas kaks korda suurema sademete hulga juures istuksime kõik oma taludes kinni või?

  Toomas, Sa oled olnud mõistlik mees aga ma olen nõutu. Midagi on kuskil katki läinud, kas Sinu või Sinu mõttekaaslaste suhtumises. See on kuidagi väga pinnapeale ja formaalne, reeglites kinni ning tegelikke vajadusi eirav. Ma ei näe mingisugust erinevust varasematest vallavavalitsustest, kelle tegevust oleme üheskoos siinsamas Nahkanuial analüüsinud.

  Küsid konkreetset lahendust. Püüa kombineerida allolevaid:
  1. Kui riik lükkab, lükkab ka vald.
  2. Kui lund sajab, käiakse teed üle ja tehakse otsus konkreetse olukorra, mitte sentimeetrite järgi. Vajadusel käiakse lükkamata teed üle intervalliga, et veenduda ega külm ja lumi pole olukorda hullemaks teinud. Vajadusel lükatakse ka 5 cm lumekihti, kui seda ähvardab jäätumine jne.
  3. Kuulatakse kohalikku teemeistrit.

  Olen seda papagoina korrutanud aastaid, teed ja kool on maal elava eestimaalase kaks peamist murekohta. Hoidke esimesed korras ja teine olemas ning teie töö on 75% ulatuses tehtud. Siis on inimesed, on töökohad, maksumaksjad ja järelikult ka raha kõikvõimalike rohkem ja vähem luksuslike otsuste jaoks.

  Jõudu!

 4. marko Says:

  Ma veel paar sõna lisan …

  Kirjutad, et “sest iga läbimõtlemata lumetõrje viib eelarvest raha ning sellega kannatab jällegi mõni muu töö.” Kuidas valla elanike kuludega jääb? Iga valla poolt “läbimõeldud” lumetõrje ehk siis selle ära jätmine või edasi lükkamine viib ju meie taskust raha lõhutud autode, täiendava ajakulu, hilinemise ja kes teab veel mille näol. See näeb välja nii, et kõigepealt maksan kinni teenuse, mida ma ei saa ja siis maksan sama teenuse eest veel teistkordselt isikliku kulu näol. See ei ole mulle naljakas.

 5. Toomas Tammik Says:

  Minu viimane vastus, sest nagu varasemalt teada, saada vaid sina ainuõigesti eluprotsessidest aru. Minu eelnev vastus selgitas olukorda, kuigi pead seda absurdseks nii nagu ma ennustasin.

  Aga sinu konkreetsete lahedusega me täpselt toimetamegi. Tänase lumelükkamise tingis konreetselt see, et vaatamata lumekihi paksusele, mis ei eelda lükkamist, tuli ilmaprognoosi silmas pidades teid lükata. Suheldes ka teemeistriga.

  Lisaks teed ei jääks lükamata suure lumega, sest siis saab kasutada vallaeelarve reserve ja muid vahendeid, kuid ka see tuleb millegi muu heaolu arvelt.

  Millised on sinu vallaelaniku kulutused, mis on tinginud lumetõrje olukorrast? Igaljuhul me proovime seista selle eest, et inimene ei peaks 30 cm paksuses lumes sõitma ning vaevalt 10 cm suurt kahju saab tekitada, välja arvatud juhul, kui ei valita talvistele oludele vastavat sõidutehnikat.

  Rõõmast meelt,
  Toomas

 6. marko Says:

  Minu viimane vastus, sest nagu varasemalt teada, saad vaid sina ainuõigesti eluprotsessidest aru. Minu eelnev vastus selgitas olukorda, kuigi pead seda absurdseks nii nagu ma ennustasin.
  Lapsesuu. Kus ma seda ütlesin või mõista andsin? Ma isegi ei mõelnud sõna “absurdne” peale, rääkimata kasutamisest. Samamoodi võiksin Sinu vastuse peale öelda. Ma ei saa ikka lahti aru mõttest, et kui omal ajal koos siin Nahkanuial elu üle arutasime, ma küll ei kuulnud Sind midagi sellist nagu tsiteerisin, ütlevat. Mina ei ole oma seisukohti muutnud, 8 aastat ajan sama teejoru, mis Sinuga juhtunud on? Miks Sa ei võidelnud samasuguse innuga eelmise vallavalitsuse sarnaste argumentide eest vaid võtsid pigem ründaja rolli?

  Millised on sinu vallaelaniku kulutused, mis on tinginud lumetõrje olukorrast?
  Justnagu kirjutasin aga Sa vist ei taha aru saada, et kaudne kulu on ka lõpuks kulu. Et mu autol kohe jupid küljest ei kuku, vallaametnik kõrval, pole kulu? Omal ajal 01.10.2009, 22:34 jätsid kommetaari: “Oma koduni pean ka läbima ~1.5 km kruusateed ja kui seda on ka lükatud siis logistab see päris korralikult autot, rääkimata jalgrattast :P” Tundub, et Sa siiski tead väga hästi millest jutt käib.

  Igaljuhul me proovime seista selle eest, et inimene ei peaks 30 cm paksuses lumes sõitma ning vaevalt 10 cm suurt kahju saab tekitada, välja arvatud juhul, kui ei valita talvistele oludele vastavat sõidutehnikat.
  Ärge siis üldse lükake, sest õige sõidutehnikaga (unustasid soovitada ka õiget sõidukit) saab ka 30cm paksusest lumest läbi. Ja ka meetrisest, kui omal kodus traktor on. Seda vist tahtsid öelda.

  Sellisel tasemel argumentatsioon on tõepoolest palgatõusu väärt. Oled kunagi (27.09.2009, 21:31) mulle siia blogisse kirjutanud mõtlemapanevad sõnad: “Kahjuks tuleb tunnistada, et Koeru vallas on juba lood nii, et ametnikud, kes peaksid olema elanike käepikendused, seda ei ole. …” Hästi öeldud toona ja täna!

 7. marko Says:

  Toomas, leidsin ühe Sinu sellise kommentaari 15.11.2009, 11:17. Oled see ikka Sina kes postitas selle ammuse või viimased kommentaarid? Nagu kaks erinevat inimest. :) Vaata kuidas Sa nüüd minu “kriitikameelt ja julgust” iseloomustad.

  Minule isiklikult just meeldibki Sinu kriitikameel ja julgus asju välja õelda nii nagu need tegelikult on. Nahkanuia ajaveebil on minu jaoks palju suurem tähtsus kui Koeru Kajal, sest tõesti ei leia ma seatl midagi põnevat ning kõik kajastust leidavad lood on peamõttega “…oi kui hästi meil ikka on”, aga arvan, et vallaelanik peaks olema teadlik ka valla probleemidest.

 8. Toomas Tammik Says:

  Viimase vastuse viimane :) Eks see vestlus kisub juba ehk natukene emotsionaalseks, kuid siiski… üksteise argumentatsiooni taseme üle hinnagut anda pole ka pole ehk korrektne anda ning las lugejad otsustavad.

  Eks ka Sinu jutt kaudsetest kuludest on teoreetiliselt ja praktikas võimalik, kuid loodetvasti mitte märkimisväärne, sest üldjuhul sõidetakse valla teel mõned kilomeetrid, kui juba jõutakse riigi teele ja leian, et hetkel tahad millegi pärast näidata probleemi suuremana kui see tegelikult on.

  Ei, ma ei soovita traktorit. Meie valla teedel on hetkel hea liigelda. Soovitan mõistav suhtumist ning nagu öeldud, teen omaltpoolt parima, et inimesel ei tekiks lisakulusi tingituna kehvast teehooldusest.

  Rõõmast meelt,
  Toomas

 9. marko Says:

  No ei saa jätta aga mitte vajadusest omada viimast sõna vaid vastuoludele viidates.

  Kirjutad, et “tahan millegi pärast näidata probleemi suuremana kui see tegelikult on” ehk siis probleemi nagu polekski, samal ajal teed pingutusi “et inimesel ei tekiks lisakulusi tingituna kehvast teehooldusest”. Kui probleemi ehk lisakulusid pole, milleks siis pingutada?

  Loodan, et “emotsionaalsusest” räägid iseenda võtmes. Vastasel juhul on see samasugune hinnang nagu minu hinnang “argumentatsiooni” teemal. Kusjuures see polnud emotsioon vaid tõsiselt mõeldud.

  Toomas, teede puhtana hoidmine on valla kohustus. Kui ma olengi teinekord sel teemal rääkides emotsionaalne, siis ainult seetõttu, et leian ennast samast asjast rääkimas igal aastal. Mind ei huvita valla eelarve, abivallavanema isik, visuaalne pool ega viimane sõna, tahan lihtsalt, et see jupike õnnetut teed oleks korras ja hooldatud ning ma ei peaks ennast pidavalt meelde tuletama.

 10. Toomas Tammik Says:

  Kuna sa oled minu tümitaise plaani võtnud, siis palun, ehk hakkab kergem. :)

  Ma ei näe ühtegi vastuolu minu varasemates seisukohtadega.
  1) Ma väga hindan, et sa võtad sõna nendel teemadel, see aitab olukordi kriitiliselt üle vaadata. Ja asju ka paremini teinekord teha.
  2) Ma tõesti tahan olla vallarahva käepikendus minu vastutusvaldkondes, vastasel juhul ehk ma ei peaks ka vajalikuks siin kirjutamist/põhjendamist.
  3) Ma ei taha kuidagi moodi asju ilustada ning tõesti, teehooldus võiks olla parem, kuid sellel on omad piirangud, mis ei lase sellel igakord juhtuda.

  Aga kuna sa oled võtnud oma kommentaaride täiendamise, siis mul on raske sinuga edasi argumenteerida, sest sinu vastused nüüd muutuvad. Raske on vastata ka olukorras, kui ma ei mäleta 7 aasta taguseid mõttevahetusi.

  Head ööd.

 11. ingi Says:

  No vaat meil siin Viljandimaal asjad vastupidi…Vallateed on ilusti lükatud ja kui helistad kohalikule traktorimehele,kelle vastutusel on meie küla teede ja taluteede lahtihoidmine ,siis on asi 15 minutiga tehtud.Küll on aga probleemid suured riigteedega,mida hooldab sellest aastast Vooremaa Teed ,kes võitis riigihanke.Mul puudub absoluutselt arusaam mille järgi nende masinad liiguvad,igakord kui lund sajab on täielik vaikus ,alles pärast helistamist ja pahandamist hakkavad asjad liikuma.Mu arvates ongi asi selles vähempakkumises,mis riigihankel asja määrab.Sakala Teed ,kes on n.ö “eluaeg” neid teid hooldanud ja kellel on reaalne arusaam ,millised on kulud selle töö tegemiseks ,oli jäänud riigihankel oma pakkumisega alles 5 ndale kohale.Nende töötegemisega olid kõik rahul.See on tõesti väga emotsionaalne teema .Hommikul kui sõidad ja pead laveerima selles lumeseguses pudrus ,kus kahe sõidurea asemel on vaid sissesõidetud rada ja autod tulevad vastu ja kisub maanteel eluohtlikuks ,siis mõtled küll ,et kurat ,miskid vennad teevad vähempakkumise,üritavad (see on mu isiklik arvamus)nii vähe teha kui annab ,et kulud oleks võimalikult väiksed neile ja millise hinnaga siis.Ma ei eeldagi talvel suviseid sõidutingimusi ,aga ma ei näe ,et sahk oleks käinud .Ja see talv on ju tõesti täiesti tavaline ,selline lahjemapoolsem.Ohjah,sest teemast võibki jahuma jääda.Ainus asi on teavitada alati maanteeametit,kes need kehvad teeolud kirja paneb ja ehk siis järgmisel riigihankel ka oma seisukoha ütleb.See muidugi riigiteede hooldusega seoses. Aga meitel,siin Kassi külas, Viljadimaal pole vallateedega jah miskit kurta.Jõudu sinnapoole. Soovib Tanel.

 12. Hannes Hunt Says:

  Antud teema juures olevat pilti vaadates poleks mina viitsinud küll nii emotsionaalset vestlust arendada.Paras lumekiht,mis sõidu pehmeks mugavaks ja talviseks teeb,summutab kruusakivide ja porilompide raputamised.Kui mulle keegi iga 10 sentimeetrist lund lükkama tuleks,siis ütleksin,et mine parem kalale.See lumi pole ju ühelegi autole mingeidki probleeme valmistav ega ka ,antud tee kiiruseid silmas pidades,mitte ka liiklusohtlik.
  Lihtsalt minu,kui kõrvalseisja erapooletu arvamus.

 13. marko Says:

  Küsimus ei olnud lumes. Ainult lumi ei sega. Segavad ja lõhuvad vahelduva sula ja külmaga tekkivad jäärööpad ning augud teel. Just see kõnealusel nädalal juhtuski. Sedasama ütles ka näiteks teehoolduse eest vastutava ettevõtte esindaja, selliseid jäätunud rööpaid on väga tülikas eemaldada, nende valel ajal eemaldamine ei pruugi õnnestuda ning masinat lõhuvad ka korralikult.

  Head inimesed, saage palun aru, et ka mina ei hakka tühjast tüli tegema. Kui suu lahti teen, siis on kuskil valulävi ületatud. Heh, lumi …

Leave a Reply