Näitus “Näkiga näkkab”

Näkiga näkkab

Annan teada, et Järvamaa Muuseum korraldab merekultuuri aasta raames näituse “Näkiga näkkab”. Muu hulgas esitletakse näitusel tervet hulka vanu kalastusega seotud fotosid Kaur Saluse fotokogust, enamik avaldatud vanadpildid.net keskkonnas. Kõige olulisem on siiski asjaolu, et ka näituse reklaamplakatil kasutatud foto on pärit vanadpildid.net pildivalikust ning sellel on jäädvustatud kaks ennesõjaaegse Nahkanuia ajaloo võtmeisikut: Vardja veskitalu peremees August ja Nava sootalu peremees Armin. Nii Vardja kui Nava talude ajalugu on Nahkanuia ajaveebis põhjalikult käsitletud.

Mõned päevad tagasi võttis minuga ühendust veel keegi ja palus luba ühe foto kasutamiseks trükises, mis kajastab apteekide ajalugu. Kasutan võimalust ja annan teada, et suurema osa vanadpildid.net keskkonnas avaldatud fotode kasutamine on allikale viidates tasuta. Viimaste tellitud muudatustega lisandus vanadpildid.net keskkonnale võimalus lisada eraldi väljal foto allikas ja avaldamisõigused. Leiad need fotoga kaasaskäiva tekstibloki järelt kuid ainult sealt, kuhu olen jõudnud andmed lisada. Muidugi on eraldi loa küsimine eriti meeldiv ning viisakas.

One Response to “Näitus “Näkiga näkkab””

  1. ingi Says:

    Peab vaatama minema.Tervitused Viljandimaalt.Päälkirja seletab lahti vist see link.
    https://www.pinterest.com/pin/65231894575778913/

Leave a Reply