Lahu algkooli lõputunnistus 1941

Lahu kool 1935 @vanadpildid.net

Ülalolev foto on pärit vanade fotode keskkonnast vanadpildid.net. Tegemist on Lahu koolimajaga aastal 1935 ning Antti Ilomets kommenteeris fotot järgmiselt:

See on kindlasti Lahu algkooli hoone. Minu isa Jaak Ilomets oli siin koolijuhatajaks aastatel 1938.-1940. Siis valmis uus koolimaja Kõpstale ja kool kolis sinna. See maja jäi tühjaks. Hiljem elas siin Mihkel Petron. Olen ka ise siin koolimajas ühe aasta, s.o. 1939.-1940. õppeaasta koolis käinud ja koos isaga samas majas elanud.

Koos fotoga oli Elli-Irene Vahtrasaare nimele välja antud tunnistus. Tegemist on ENSV Hariduse Rahvakomissariaadi poolt väljastatud dokumendiga ja ma imestan kui kiirelt suutis Eesti okupeerinud punavõim luua “toimivad” ministeeriumid ning trükkida isegi sobiva sümboolikaga koolitunnistused. Õnneks, pisut enam kui kuu aega pärast tunnistuse väljastamist, lõpetatakse ENSV Hariduse Rahvakomissariaadi tegevus Eestis mõneks aastaks.

Paar järeldust ka: 1) Tunnistus kannab Jaak Ilometsa allkirja ehk siis osutab, et ta oli Lahu koolis veel aastal 1941. 2) Elli-Irene Vahtrasaar (abielus Asu) oli hea õpilane.

Elli Irene Vahtrasaar tunnistus 1941-ek

Elli Irene Vahtrasaar tunnistus 1941-vk

Leave a Reply